Datakassasystem, certifierad 2010

Vi erbjuder datakassasystem kopplat till vändkors för in- och utgång till bad/gym samt OTS RFID elektroniska skåplås eller SAFE-O-MAT magnetkortsstyrda skåplås håller nyckelsvinnet på ringa nivå.

På badkassans touchskärm registreras och säljs badkort (magnetkort eller elektroniska armband) som kan gälla för 1 gång, 10 gånger, en månad, 6 månader etc. Kortet programmeras automatiskt in i systemet och badgästen kan passera in genom ingångsvändkorset genom att läsa av kortet i kortläsaren. Efter badet passerar badgästen ut genom utgångsvändkorset och får tillbaka kortet om det gäller för flera bad, annars tar kortautomaten tillbaka kortet för ny uppladdning och försäljning. I kassan kan man också sälja varor, tjänster och hyra ut lokaler.

Kassan besår i övrigt av en PC, Touch-skärm, kvittoskrivare, kassalåda och kunddisplay. På bildskärmen visas kontinuerligt hur många personer som finns inne i anläggningen samt hur många som totalt besökt denna under dagen. I redovisning och dagrapport lämnas följande uppgifter: artiklar, total och antal varugrupp, total och antal samt antal besökare varugrupper sorterade i typer, t.ex. bad, gym, hyra, badtillbehör, kafé etc. moms och total.

Besöksregistrering:
För manuell/automatisk registrering av besökare. Besökaren drar sitt kort i kortläsaren placerad vid kassa eller passage. Gäller kortet visas grön indikering. För obehöriga visas röd indikering samt visas orsak på kassaskärmen. Kortläsaren kan också anslutas till ett ingångsvändkors eller dörr som öppnas om kortet gäller. Fotokontroll: besökare med personliga kort fotograferas vid kortköpet, vid inpassage visas bilden av besökaren i samtliga anslutna kassor i nätverket. I övrigt se Info passagesystem ovan.

Registrering av aktiviteter för t.ex. företagsanställda och föreningar då besökaren kan välja en eller flera aktiviteter visas en ruta på skärmen där kassapersonalen klickar för de aktiviteter som är aktuella som registreras på besökaren innan besökaren får passera. I många fall kräver företaget att den anställde betalar en viss del av besöket kontant och tar sedan resten på faktura till företaget. Vid sådan besöksregistrering visas det belopp som besökaren skall betala och registreras i kassan för betalning och av resterande belopp bildas ett fakturaunderlag som dels skrivs ut som följesedel samt mot tilläggskostnad kan länkas till kommunens redovisningssystem för fakturering.
Ett stort antal aktiviteter kan läggas upp företagsvis, förses med respektive kontantsumma och fakturasumma, och koppla aktiviteter samman för rabattering

Besökarna är registrerade på respektive företag eller förening. Vid månadens slut skrivs besöksstatistiken ut där respektive företags anställda specificeras och bildar ett underlag för fakturering.

Windows 2000/XP, Vista
Nätverk 10/100, Windows server 2000/2003,NT,SQL,
Microsoft IIS server.


Kan kompletteras med:

  • Automatisk bokföringsfil till externt redovisningssystem
  • Kontokortsmodul med pinkodsterminal EMV
  • Självbetjäningsterminal
  • Boka träningspass och lokaler manuellt och på internet