Admin. kontrollsystem

Måltidskontroll med besöksregistrering:
Beskrivning:

RFID-/fingeravläsning, magnetkort eller streckkodsstyrt system med grön resp röd lampa för kontroll vid skolmåltider. Vid kortdragning visas grön signal som medger utlämning eller röd signal som betyder att kortet redan är använt idag eller är ogiltigt av annan anledning.
Som identifikation vid gratis lunch och/eller avgiftsbelagd lunch. Hanterar terminskort och flergångskort. Spärr av förkomna kort. Terminskortet ger endast en tallrik per skoldag, vid andra avläsningen på dagen lämnas ej någon tallrik ut. Flergångskortet kan användas flera gånger på dagen tills att kortets värde är nere i noll portioner. Kortet kan därefter programmeras upp igen med önskat antal portioner.
Korten är numrerade och kodade och kan programmeras i systemets tillhörande dator. Vid programmering av terminskort lägges varje elev upp på lista med kortets individuella nummer. Med denna lista kan man spärra förkomna eller ej gällande kort genom att knappa in kortets nummer och elevens namn, adress m.m. visas. Här kan man välja att spärra kortet genom att markera detta. Ett nytt kort med nytt nummer läggs upp på eleven och förs in i listan och eleven har tillgång till skollunch igen. Vid användning av det spärrade kortet i kortläsaren blinkar denna och ger ej ut någon tallrik. Systemet ger också statistik per dag, månad och år samt kan visa vilka som ätit under dagen.
Lunchen kan delas upp i ett stort antal perioder, t. ex. kl. 11 - 11,15   11,15 - 11,30  11,30 - 12  etc. Klassens och därmed elevens kort gäller endast under den programmerade perioden på lunchen och man får därmed ett jämnt flyt och undviker köer till matsalen.

Måltidskontroll med tallriksautomater:
Beskrivning:

RFID-/fingeravläsning, magnetkort eller streckkodsstyrt system för kontroll vid skolmåltider. Som identifikation vid gratis lunch och/eller avgiftsbelagd lunch. Hanterar terminskort och flergångskort. Spärr av förkomna kort. Terminskortet ger endast en tallrik per skoldag, vid andra avläsningen på dagen lämnas ej någon tallrik ut. Flergångskortet kan användas flera gånger på dagen tills att kortets värde är nere i noll portioner. Kortet kan därefter programmeras upp igen med önskat antal portioner.
Korten är kodade och numrerade och kan programmeras i systemets tillhörande dator. Vid programmering av terminskort lägges varje elev upp på lista med kortets individuella nummer. Med denna lista kan man spärra förkomna eller ej gällande kort genom att knappa in kortets nummer och elevens namn, adress m.m. visas. Här kan man välja att spärra kortet genom att markera detta. Ett nytt kort med nytt nummer läggs upp på eleven och förs in i listan och eleven har tillgång till skollunch igen. Vid användning av det spärrade kortet i kortläsaren blinkar denna och ger ej ut någon tallrik. Systemet ger också statistik per dag, månad och år samt kan visa vilka som ätit under dagen.
Lunchen kan delas upp i ett stort antal perioder, t. ex. kl. 11 - 11,15   11,15 - 11,30  11,30 - 12  etc. Klassens och därmed elevens kort gäller endast under den programmerade perioden på lunchen och man får därmed ett jämnt flyt och undviker köer till matsalen.
Tallriksautomaterna kan styras från utlämningsdisken och automaterna kan i förväg genom en röd lampa eller en ljudsignal indikera att dom börjar bli tomma när t. ex. 25 tallrikar är kvar och ger därmed personalen tid att byta tallriksdispensern innan denna är tom.

Måltidskontroll med vändkors:

Beskrivning:

RFID-/fingeravläsning, magnetkort eller streckkodsstyrt system för kontroll vid skolmåltider. Med vändkors och kortläsare vid ingång till matsalen. Som identifikation vid gratis lunch och/eller avgiftsbelagd lunch. Hanterar terminskort och flergångskort. Spärr av förkomna kort. Terminskortet ger endast en tallrik per skoldag, vid andra avläsningen på dagen lämnas ej någon tallrik ut. Flergångskortet kan användas flera gånger på dagen tills att kortets värde är nere i noll portioner. Kortet kan därefter programmeras upp igen med önskat antal portioner.
Korten är kodade och numrerade och kan programmeras i systemets tillhörande dator. Vid programmering av terminskort lägges varje elev upp på lista med kortets individuella nummer. Med denna lista kan man spärra förkomna eller ej gällande kort genom att knappa in kortets nummer och elevens namn, adress m.m. visas. Här kan man välja att spärra kortet genom att markera detta. Ett nytt kort med nytt nummer läggs upp på eleven och förs in i listan och eleven har tillgång till skollunch igen. Vid användning av det spärrade kortet i kortläsaren blinkar denna och ger ej ut någon tallrik. Systemet ger också statistik per dag, månad och år samt kan visa vilka som ätit under dagen.
Lunchen kan delas upp i ett stort antal perioder, t. ex. kl. 11 - 11,15   11,15 - 11,30  11,30 - 12  etc. Klassens och därmed elevens kort gäller endast under den programmerade perioden på lunchen och man får därmed ett jämnt flyt och undviker köer till matsalen.

Ytterligare funktioner se Multikort