OTS RFID system

OTS RFID passage- lås- oc betalsystem för bad- och gymanläggningar.

Ökar servicegraden och bekvämligheten för badgästerna och höjer intäkterna i anläggningen genom att badgästerna kan programmera in "pengar i armbandet" för köp i t.ex. kiosk och solarier.

Badgästerna köper armbandet i kassan som programmeras med den typ av entré som önskas samt eventuellt belopp att användas vid köp inne i anläggningen och betalar.

Därefter passerar badgästen in genom ingångsvändkorset genom att läsa av armbandet, klär om och väljer ett ledigt skåp i omklädningsrummet och låser detta genom att trycka armbandet mot låsknappen. Inga borttappade nycklar och byte av lås!

När badgästn lämnar anläggningen skall skåpet vara upplåst vid utpassage genom utgångsvändkorset. Annars uppmanas gästen att göra detta före utpassage. Förbrukade armband återtagages automatiskt för senare återanvändning.

Option:

Modul för återbetalning av pant: Erlagt pant för armbandet återbetalas vid utpassage, armbandet återtages automatiskt för senare återanvändning och programmering. • OTSRFIDsystemlista.pdf

 • OTS RFID Access-läsare

  OTS RFID Access-läsare Artikelnr: 4501

  för kort och armband med chip
  Accesskontroll-läsare för dörrar och vändkors
  Tillåter passage till olika förprogrammerade zoner
  med inställbar tidskontroll.

  Monteras i ytterdörrar, innerdörrar och vändkors.
  Beroende på informationen programmerad i armbandet
  kan användaren passera genom spärrar/dörrar eller
  bli avvisad om armbandet inte är behörigt.


  OTS RFID Info-terminal

  Artikelnr: 4502

  för kort och armband med chip
  Visar informationen på kort/armband som skåp-nummer,
  saldo, etc.

  Vid avläsning av kort eller armband visas vilket skåpnummer
  som används samt saldo att handla för m.m.
  Monteras i informationen, hos badvakt men ej i omklädningsrum
  för att undvika obehörig tillgång till skåp.

  Programmerare

  Programmerare Artikelnr: 4503

  OTS RFID Programmerare
  för kort och armband med chip

  Programmerar kortet eller armbandet med aktuell data som
  giltighetstid, antal besök, områden, tidzon och saldo att använda
  vid kontantlös betalning i cafékassa och solarier inne i badet.
  läser också av information på kort eller armband och visar vilket
  skåpnummer som används samt saldo att handla för m.m.
  Monteras i kassan.


  Utgångsautomat/läsare

  Utgångsautomat/läsare Artikelnr: 4504

  OTS Returautomat/uppsamlingslåda
  för förbukade armband


  Placeras vid utgångsvändkors eller dörr
  Läser av armbandet och öppnar
  vändkorset/dörren. Förbrukade armband
  samlas in av automaten innan vändkorset öppnas.
  Armbanden programmeras upp i kassan igen.


  Option: Modul för återbetalning av pant för armbandet.  OTS RFID armband

  OTS RFID armband Artikelnr: 4505

  OTS RFID armband


  Databärare med RFID-chip för användning i olika
  typer av funktioner som ingångsläsare i vändkors och dörrar,
  kontantlös betalning i kassor, låsa klädskåp,


  OTS RFID-kort

  Artikelnr: 4506

  RFID-kort med chip för samma användningsområde som armbanden.

  Storlek CR80, 54 x 86 mm, vita kort med eller utan magnetremsa.


  OTS RFID-lås för klädskåp

  OTS RFID-lås för klädskåp Artikelnr: 4507

  OTS RFID-lås till klädskåp,


  Avsett för kort och armband/klocka
  med chip.
  Säkraste RFID-låset på marknaden.
  Mycket hög säkerhet, 
  brythållfastighet >250 kg
  med brytande verktyg