Datorskåp med RFID-lås

Datorskåp med säkra RFID-lås nyckelfritt låssystem med RFID-kort.

Datorskåp med uttag för el och nätverk i varje fack samt ventilation anslutet till lokalens ventilationssystem.

Ytterligare funktioner se Multikort


RFID-lås för elevskåp, datorskåp och personalskåp

Artikelnr: 4518

LS200 RFID-lås till datorskåp, elevskåp och personalskåp


RFID-lås för klädskåp, elevskåp, datorskåp och personalskåp. Hög säkerhet mot obehörigt intrång i skåpen - 
RFID-kortet går ej att kopiera.
Batterilås med reducerad batteriåtgång i vänteläge maximerar batteriets livslängd.- Batteriets livslängd ca 2 år baserat på 30 operationer
per dag.RFID-kortet kan enkelt bytas ut och spärras vid förlust eller tillgrepp. Ett nytt kort programmeras in i låset på
några sekunder av skolans personal, det gamla kortet spärras därvid automatiskt. RFID-kortet kan endast användas till det skåp den är programmerad för.
RFID-kortet kan också användas som multikort till andra funktioner på skolan.


LR100 RFID-lås för elevskåp, datorskåp

LR100 RFID-lås för elevskåp, datorskåp Artikelnr: 4520

RFID-lås för elevskåp, datorskåp och personalskåp.Hög säkerhet mot obehörigt intrång i skåpen  - 
RFID-kortet går ej att kopiera.
Batterilås med reducerad batteriåtgång i vänteläge maximerar batteriets livslängd.- Batteriets livslängd ca 2 år baserat på 30 operationer
per dag.  RFID-kortet kan enkelt bytas ut och spärras vid förlust eller tillgrepp. Ett nytt kort programmeras in i låset på
några sekunder av skolans personal, det gamla kortet spärras därvid automatiskt. RFID-kortet kan endast användas till det skåp den är programmerad för.
RFID-kortet kan också användas som multikort till andra funktioner på skolan.

Depåskåp 2005 + RFID-lås

Depåskåp 2005 + RFID-lås Artikelnr: 4531

Depåskåp 2005 från Sälgströms med nyckelfritt lås RFID LR100

Depåskåp 2005 är anpassat till säker förvaring av bla
bärbara datorer. Tillverkas i utförande 1-10 fack i höjd.
Skåpet är försett med säkerhetslåsning och har ett
flertal låsalternativ.

Skåpet kan göras laddningsbart
genom installation av kanal med el- och nätverksuttag
i varje fack. Kan också kompletteras med kanal för
ventilation. Skåpen tillverkas med plant tak och i flera
bredder. 

 Läs mer

Depåskåp 2005 från Sälgströms med nyckelfritt lås RFID LR100

Depåskåp 2005 är anpassat till säker förvaring av bla
bärbara datorer. Tillverkas i utförande 1-10 fack i höjd.
Skåpet är försett med säkerhetslåsning och har ett
flertal låsalternativ. Skåpet kan göras laddningsbart
genom installation av kanal med el- och nätverksuttag
i varje fack. Kan också kompletteras med kanal för
ventilation. Skåpen tillverkas med plant tak och i flera
bredder. 

Lås:
LR100 RFID-lås för kort och armband. Nyckellöst låssystem
underlättar byte av ”nyckel” vid förlust. Det nya kortet eller
armbandet programmeras enkelt in på låset och det gamla
kortet är därmed ogiltigt.

Produktfakta:
Angivna mått och inredning
är standard. Vi erbjuder även
specialtillverkning.

Mått per fack:

Djup:    400/490 mm
Bredd: 300/400 mm
Höjd sockel: 200 mm
Höjd per fack: 150/200 mm


Extra kraftiga pianogångjärn
längs hela luckan ger stabilitet
och en öppningsvinkel på 180°
samt motverkar brytskador.
Skåpet har bra ventilation och
stommen är bockad i ett svep
av 1 mm stålplåt som ger
suverän stabilitet och livslängd.


Vid placering på golv tillkommer
täckt sockel av 3 mm stålplåt,
höjd 200 mm. Utanpåliggande
lucka av 3 mm massiv stålplåt
Luckan är försedd med extra
förstärkningar.