Frånvaroregistrering

 

 

Frånvaroregistreringsmodul för montering i utbildningslokal, anslutes till nätverket TCP/IP och anslutes till elevregistret.

 

Ytterligare funktioner se Multikort


Ethernetläsare TR515E

Ethernetläsare TR515E Artikelnr: 4420

Ethernetläsare TR 515E för frånvarokontroll. Att anslutas till elevregister och programvara som stöder kontrollen.

TR515E   Ethernet
*   Närvarokontrollsläsare
*   Tidsredovisningsläsare
*   Anslutes till program för närvarokontroll
     eller tidsredovisning
*   För anslutning till Ethernet TCP/IP
 

Media:
*   Magnetkort
*   Streckkod  LED och IR
*   RFID, beröringsfri
      avläsning

DP200D frånvaroläsare TCP/IP

DP200D frånvaroläsare TCP/IP Artikelnr: 4519

RFID-läsare för frånvarokontroll,


anslutes till nätverket TCP/IP och kan placeras i klassrum och salar


eller vid t.ex. entrén.


Administreras av elevregisterprogram med frånvaroregistrering.