RFID-lås

OTS RFID-styrt lås till klädskåp
*   Högsäkerhetslås
*   Stand alone, batterilås
*   Besökare kan välja ett ledigt skåp
*   Personalskåp
*   Funktion för indelning av lås/skåp
     i sektioner


OTS RFID-lås

OTS RFID-lås Artikelnr: 4507

OTS RFID-lås till klädskåp,


Avsett för kort och armband/klocka
med chip.
Säkraste RFID-låset på marknaden.
Mycket hög säkerhet, 
brythållfastighet >250 kg
med brytande verktyg


LS200 RFID-lås till datorskåp, elevskåp och personalskåp

Artikelnr: 4518

RFID-lås för elevskåp, datorskåp och personalskåp.Hög säkerhet mot obehörigt intrång i skåpen  - 
RFID-kortet går ej att kopiera.
Batterilås med reducerad batteriåtgång i vänteläge maximerar batteriets livslängd.- Batteriets livslängd ca 2 år baserat på 30 operationer
per dag.  RFID-kortet kan enkelt bytas ut och spärras vid förlust eller tillgrepp. Ett nytt kort programmeras in i låset på
några sekunder av skolans personal, det gamla kortet spärras därvid automatiskt. RFID-kortet kan endast användas till det skåp den är programmerad för.
RFID-kortet kan också användas som multikort till andra funktioner på skolan.

LR100 RFID-lås

LR100 RFID-lås Artikelnr: 4520

RFID-lås för klädskåp, elevskåp, datorskåp och personalskåp. Hög säkerhet mot obehörigt intrång i skåpen - 
RFID-kortet går ej att kopiera.
Batterilås med reducerad batteriåtgång i vänteläge maximerar batteriets livslängd.- Batteriets livslängd ca 2 år baserat på 30 operationer
per dag.RFID-kortet kan enkelt bytas ut och spärras vid förlust eller tillgrepp. Ett nytt kort programmeras in i låset på
några sekunder av skolans personal, det gamla kortet spärras därvid automatiskt. RFID-kortet kan endast användas till det skåp den är programmerad för.
RFID-kortet kan också användas som multikort till andra funktioner på skolan.

Ext. batteripack/Emergency

Artikelnr: 4530

Externt batteripack för utvändig anslutning till LR100


Användes när invändiga batterier är felaktiga eller tomma för nödöppning.