Multikort

Multikort - ett kort för samtliga funktioner på skolan:

  • ID-kort
  • Matkort
  • Bibliotekskort
  • Frånvaroregistrering
  • Nyckel till elevskåp och datorskåp
  • Dörröppnare
  • Busskort