Biometrisk läsare + kombination

Biometriska läsare, fingeravläsning:

FM1000

  • Dörrläsare, finger, finger + pinkod, RFID-kort + finger

 

  • Dörrläsare, fnger + RFID-kort med lagrat fingeravtryck
  • Komm.: W-LAN, LAN, TCP/IP
  • Komm.: Rs 232/485

 

  • Dörrläsare BC2018 Biometrisk med knappsats